01.12.2019

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 - מצגת

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, נכנס ביום 15.09.2019 לתוקף. החוק חל על כל הליכי חדלות הפירעון, של יחידים ותאגידים, אשר ייפתחו לאחר מועד תחילתו.
ביום 28.11.2019 העביר עו"ד ארי סירקין, ממשרד יוסף שם-טוב ושות', סמינר ללקוחות משרדנו בנושא. לחצו כאן על מנת להוריד את המצגת אשר הוצגה בסמינר.

 

חוק חדלות פרעון.pptx

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 - מצגת