02.04.2020

עיקרי הליכי חדלות הפירעון במדינת ישראל במשבר הקורונה

בימים אלה מתמודד העולם עם משבר הקורונה. התמודדות זו כוללת אספקטים כלכליים, לרבות קשיי נזילות לטווח הקצר וחלילה גם לטווח הארוך.
במסגרת זו מוגשים סרטון ומצגת המסבירים את עיקרי הליכי חדלות הפירעון במדינת ישראל.
הסירטוןעיקרי הליכי חדלות הפירעון במדינת ישראל במשבר הקורונה