דיני תאגידים

תחום דיני התאגידים, מלבד היותו אחד מהתחומים המרכזיים בתחום המשפט המסחרי, הוא תחום משפטי מורכב המצריך ידע ומקצועיות במגוון חוקים ותקנות בתחומים שונים, כגון: דיני ניירות ערך, דיני חברות, דיני שותפויות, דיני עמותות ודיני אגודות שיתופיות וכן בקיאות בפסיקה העדכנית של בתי המשפט.

מגמות והתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בחקיקה ובפסיקת בתי המשפט במגוון נושאים הקשורים במעמדו המשפטי של התאגיד, בזכויותיהם וחובותיהם של בעלי הזכויות בתאגיד וביחסים המשפטיים בין בעלי הזכויות בתאגיד, הפכו את חשיבותו של תחום דיני התאגידים והשפעתו על התנהלות גופים עסקיים למשמעותיים ביותר. 

משרד עורכי דין יוסף שם טוב ושות' מספק ייעוץ משפטי מקיף ונרחב בתחום דיני התאגידים, בכל אספקט ושלב בחיי התאגיד. השירות מוענק לגופים עסקיים המאוגדים במגוון צורות התאגדות, לרבות: חברות ציבוריות ופרטיות, שותפויות, אגודות שיתופיות ועמותות.

השירותים המשפטיים המוענקים ללקוחות המשרד בתחום דיני תאגידים הינם מקיפים ומתפרסים על פני מגוון נושאים, בין היתר:

 • בחירת הישות המשפטית המתאימה ביותר לצרכיו העסקיים והמסחריים של הלקוח, ייסודה והקמתה.
 • גיבוש תקנון והסכם מייסדים הכוללים תשתית משפטית עדכנית ורלוונטית.
 • שינויים במבנה ההתאגדות ובהרכב ההון של התאגיד.
 • ייצוג שוטף ויומיומי של התאגיד.
 • ייעוץ בנושא עמידה בחובות רגולטוריות רלוונטיות וסיוע בהכנת דיווחים שהתאגיד מחויב בהגשתם בהתאם לסביבה הרגולטורית בה הוא פועל.
 • ניסוח הסכמים, כגון הסכמי בעלי מניות, הסכמי שותפות והסכמי הקצאת מניות.
 • עסקאות רכישת ומכירת מניות ונכסים.
 • עסקאות מינוף (LBO) ועסקאות רכישת שליטה בתאגיד על ידי ההנהלה (MBO) .
  ליווי וייצוג לקוחות בסכסוכים שבין בעלי מניות.
 • גיבוש וניסוח תכניות תגמול ואופציות לעובדים.
 • ביצוע בדיקות נאותות עבור משקיעים.