עסקאות בינלאומיות

בעידן ה"כפר הגלובלי" נודעת חשיבות רבה למחלקה שהתמחותה בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בעסקאות ובפעולות משפטיות שלהן היבטים משפטיים החורגים מהתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל והמחייבים ניסיון רב ומעמיק בהבנת והכרת הדין הזר והסביבה העסקית והמשפטית הרלוונטיים לפעילות לקוחות משרדנו וכן לפעילות הצדדים האחרים לעסקה או הפעולה בקשר אליהם זקוקים לקוחות המשרד לליווי וייעוץ משפטי.

למשרד עורכי דין יוסף שם טוב ושות' צוות שלו התמחות וניסיון רב שנים בתחומים אלו.

במסגרת ליווי לקוחותינו בעסקאות בינלאומיות, אנו מעמידים ללקוחותינו, בין היתר, שירותים בנושאים הבאים:
 
  • ייעוץ וסיוע בבחירת התחום הטריטוריאלי בו יוקם המיזם והמבנה המשפטי האופטימלי בקשר עם המיזם.
  • ליווי משפטי ועסקי של הקמת מיזמים חדשים מחוץ לישראל או הקמת מיזמים חדשים בישראל יחד עם שותפים או משקיעים זרים. במסגרת פעילות זו, אנו עורכים בדיקות משפטיות מקיפות הנדרשות במגוון תחומים רלוונטיים, ובכלל זה בתחום דיני התאגידים, דיני ניירות ערך ובתחום המיסוי, שמטרתן לנסוך בלקוחותינו את הביטחון שמבנה העסקה הוא האופטימלי עבורם בנסיבות העניין ואיננו חושף אותם לסיכונים בלתי ידועים או כאלה שלא ניתן לגדר אותם מראש. בשלב הקמת המיזם, יפקח צוות משרדנו על הקמת הגופים המשפטיים הנדרשים ויערוך את כל ההסכמים הנדרשים לתחילת פעילותו של המיזם, ובכלל זה הסכם המייסדים, הסכם בעלי המניות, הסכמי העסקה, הסכמי אופציה וכיו"ב, תוך שיתוף פעולה, במידת הצורך, עם יועצים זרים עמם טיפח צוות משרדנו יחסי אמון  ושקיפות במהלך שנים רבות של שיתוף פעולה פורה.
  • ניהול משא ומתן בקשר עם עריכת מגוון רחב של הסכמים מסחריים. במסגרת פעילות זו, עורך משרדנו עבור לקוחותיו מגוון הסכמים מסחריים, כגון הסכמי הפצה, הסכמי מכר, הסכמי פיתוח, הסכמי העברת טכנולוגיה, הסכמי שירותים, הסכמי רישיון וכיו"ב, וכן מקיים משא ומתן עם גורמים שונים הפועלים מחוץ לישראל עד לחתימת ההסכמים האמורים. הסכמים אלו יכול שיהיו בתחום המכר של מוצרים מוחשיים; הסכמים להענקת שירותים; הסכמי שימוש בתוכנה או בטכנולוגיה; הסכמים לפיתוח משותף של מוצרים וטכנולוגיות; הסכמי Reseller ורבים אחרים.  • גיוסי הון ועסקאות השקעה. למשרדנו ניסיון רב בניהול משא ומתן ועריכת הסכמים לגיוס הון ממשקיעים זרים, לרבות קרנות השקעה, בין במסגרת "סבב" גיוס ראשון ובין ב"סבבי" גיוס נוספים. במסגרת זו יבנה צוות משרדנו, בין היתר, מנגנונים דקדקניים שמטרתם להבטיח שזכויות וחובות הצדדים לעסקה בתקופה שלאחר סגירת גיוס ההון מוגדרות היטב על מנת שיימנעו ככל הניתן סכסוכים או אי הבנות בין הצדדים. בעסקאות בהן מייצג משרדנו יזמים ישראלים של חברות טכנולוגיה או ביו-טכנולוגיה שהחזקותיהם תדוללנה בעקבות גיוס הון, ישאף צוות משרדנו להבטיח את זכויות לקוחותיו היזמים, הן במישור ההתנהלות העסקית השוטפת של החברה והן במישור ההגנה על זכויות האקוויטי של היזמים.  
  • ייצוג חברות או יזמים זרים ב"כניסתם" לישראל. במשך שנים רבות מייצג צוות משרדנו חברות זרות, ברובן רב לאומיות, המבקשות להקים "בסיס" עסקי בישראל. בין היתר, ייצגנו ואנו מייצגים בתחום זה חברות קבלניות המגיעות לישראל לצורך ביצוע פרויקט או פרויקטים; חברות תעופה המוסיפות את ישראל כיעד לטיסותיהן; חברות תרופות ואחרות המבקשות להקים בישראל מרכז תמיכה ולוגיסטיקה, או חברות טכנולוגיה המבקשות להקים בישראל מרכז פיתוח. בתחום זה מעניק משרדנו לחברה הזרה את הסיוע המשפטי הנדרש ברישום סניף או חברה בת מקומית; הסדרת מעמדן מול שלטונות המס; עריכת הסכמים מסחריים עם ספקים, עובדים ויועצים בישראל, כמו גם ליווי שוטף של הנציגות או החברה המקומית כל עוד היא פעילה בישראל.
  • עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) מטעם או מול צדדים שאינם ישראלים. בתחום זה, מלווה משרדנו את התהליך מתחילתו ועד סופו, ומספק ללקוחותיו מענה לכלל ההיבטים והסוגיות המשפטיים הכרוכים בו, החל מתכנון העסקה וגיבוש האסטרטגיה בגינה, דרך ניהול משא ומתן, ניסוח ועריכת הסכמים, וכלה בסגירת העסקה ובביצוע הפעולות הנדרשות לאחר חתימתה. בהקשר זה, מוביל משרדנו עבור לקוחותיו את בדיקת הנאותות המשפטית; מעניק להם יעוץ משפטי מקיף בקשר עם היבטים שונים ומגוונים הקשורים לעסקה, ובכלל זה יעוץ בדבר השלכות העסקה בתחום דיני העבודה, בתחום המיסוי ובתחום ההגבלים העסקיים; מנהל משא ומתן לגבי הסכם הרכישה או הסכם המיזוג הרלוונטי; מסייע בהשגת ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים להשלמת העסקה ובהכנה והגשת דיווחים בהתאם לדרישות הרגולציה השונות.