מימון חברות

תחום מימון התאגידים כולל היבטים משפטיים שונים, לרוב מתחום דיני התאגידים, דיני החיובים ובטוחות, דיני החוזים, דיני הערבות ודיני ניירות ערך.

מימון תאגידים יכול שיבוא לידי ביטוי במגוון צורות, כגון גיוס הון, גיוס חוב, גיוס חוב המיר לניירות ערך, העמדת הלוואות בעלים, קבלת מימון מגובה נכסים, מימון פקטורינג ושלל מכשירי מימון אחרים. לכל מכשיר מימון כאמור השלכות משפטיות ופיננסיות שונות, הנובעות מאופיו של המימון.

למשרד יוסף שם טוב ושות' ניסיון פרקטי עשיר בליווי תאגידים וגופים פיננסים שונים  בעסקאות מימון. צוות המשרד מעורב באופן שוטף ויומיומי בעסקאות מימון מורכבות וסבוכות ומספק ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי בכלל תחומי מימון התאגידים, החל ממימון בנקאי, מימון מוסדי, מימון ציבור ומימון פרטי אחר על כל גווניו.

במסגרת תחום פעילות זה, משרדנו מלווה הן לווים, כגון יזמים, עסקים, חברות ומיזמים עסקיים בבניית אסטרטגיית המימון העסקית שלהם, והן מלווים וגופים מממנים שונים, כגון גופים פיננסיים שונים, אנג'לים ומשקיעים פרטיים. אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ בכל ההיבטים הקשורים במימון תאגידים, ובכלל זה מייעצים ללווים ומעמידי אשראי בסוגים שונים של עסקאות מימון, לרבות גיוסי ההון, השקעות הון סיכון, הנפקת אגרות חיוב, מימון בנקאי, מימון חוץ בנקאי ומימון מגובה נכסים.

למשרדנו ניסיון וידע רב בתכנון וליווי עסקאות מימון, ניהול משא ומתן וגיבוש הסדרי מימון, וכן ניסוח מסמכי שעבוד וערבויות.

השירותים המשפטיים המוענקים ללקוחות המשרד בתחום מימון התאגידים הינם מגוונים ומתפרסים על פני נושאים רבים, בין היתר:

  • סיוע ללקוחותינו בגיבוש ובניית אסטרטגיית מימון ובאיתור מלווים פוטנציאליים.
  • ניסוח הסכמי מימון והסכמי הלוואה, וניהול מו"מ עד לחתימתם.
  • ניסוח אגרות חוב.
  • גיבוש וליווי עסקאות מינוף.
  • ניסוח הסכמי פקטורינג.
  • ניסוח הסכמי שיעבוד נכסים וערבויות.
  • הסדרי מימון של עסקאות מיזוג ורכישה.
  • ביצוע בדיקות נאותות עבור מלווים וגופים מממנים.