בטחון, ביטחון פנים ובקרת יצוא

תחומי הביטחון מאופיינים במורכבויות שונות, במישור הרגולציה, במישור סביבת המו"מ ובניית העסקאות ובמישור השחקנים המעורבים בתחום. כל אלה דורשים הבנה מעמיקה ומקיפה של דיני החוזים והמסחר הבינלאומיים. אי עמידה בתקנות החלות עלולה לגרום לתוצאות פליליות חמורות.

השחקנים המעורבים בתחום זה הינם, בדרך כלל, ממשלות, ארגוני הצבא וכוחות הביטחון, ארגונים בינלאומיים, משטרה וסוכנויות ביטחוניות אחרות. ההתקשרויות עם שחקנים אלה מתחילה, בדרך כלל,  במכרזים ציבוריים ובדרישות נוקשות וקפדניות הנובעות מהצורך בפיקוח על כספי הציבור ומהרצון להכתיב את הכללים על ההתקשרויות שבין הקבלן הראשי לבין קבלני המשנה שלו. גמישותם של המתקשרים במו"מ מוגבלת והיכולת להשיג תוצאות אופטימליות במו"מ – קטנה. בשדה המוקשים הזה אמור היועץ להתנהל ולכוון את לקוחותיו כיצד להימנע מהפרת הרגולציה, לרבות במורד שרשרת ההתקשרויות עם שחקני משנה.

רגולציה נוקשה ומורכבת חולשת על ייצוא מוצרים וטכנולוגיה שפותחו או הותאמו במיוחד לשימושים צבאיים או כאלה שלמרות שפותחו לשימוש אזרחי, ניתן להשתמש בהם גם ליישומים צבאיים ("מוצר דו שימושי"). עסקים שגרתיים יכולים למצוא עצמם, שלא על דעתם, כפופים לרגולציה כאמור בהתייחס למוצרים דו שימושיים, ובהתאם – ייזקקו לרישיונות ייצוא מיוחדים על פי הדין הישראלי. ייצוא סחורות וטכנולוגיה ללא רישיונות מתאימים, כאשר הם נדרשים, מהווה עבירה פלילית.

יצרנים שאינם תושבי או אזרחי ארה"ב עשויים לגלות שמוצריהם נשלטים על ידי חוקי בקרת יצוא של ארה"ב - תקנות סחר בינלאומי של כלי נשק (ITAR – International Traffic in Arms Regulations) ותקנות מנהל הייצוא (EAR – Export Administration Regulations)  - אם הם משלבים במוצריהם רכיבים המיוצרים בארה"ב או מושפעים מטכנולוגיית מקור אמריקאית. ממשלת ארה"ב נקטה בפעולות אכיפה נגד עסקים זרים המפרים את חוקי בקרת היצוא שלה בהזדמנויות רבות, אף אם כף רגלם מעולם לא דרכה על אדמת ארה"ב ואף אם לא ייצאו מעולם מוצרים או טכנולוגיות לארה"ב.

מחלקת הביטחון, ביטחון פנים ובקרת יצוא של משרדנו מספקת מערך שירותים מלא ללקוחות בתחום זה, כולל:

  • ייעוץ במכרזים ממשלתיים;
  • ייעוץ בקשר לדיני בקרת יצוא ישראלי, כולל: ביקורת ואימות ציות הלקוח לבקרות הייצוא הרלוונטיות; ימי עיון ותוכניות ציות, סיוע ביישומי רישיון ליצוא, הכנה, משא ומתן וייעוץ בקשר עם רישיונות יצוא מסוגים שונים תחת ה- ITAR, כגון TAA, MLA, ורישיונות יצוא תחת הEAR- וייעוץ בקשר עם הפרות דיני בקרת יצוא. 
  • ייעוץ בקשר עם תכניות מכירות צבאיות זרות בארה"ב (FMS) ותכניות מימון צבאי זר (FMF);
  • ניסוח, משא ומתן וייעוץ בקשר עם מיזמים משותפים, הסכמי שיתוף פעולה ושיתופי פעולה, קבלני משנה, הסכמי מחקר ופיתוח, הסכמי ייצור, מכירה ואספקה, הסכמי סוכנות, הפצה וייצוג והסכמי רישוי;
  • ייעוץ בקשר עם דיני מניעת שוחד ושחיתות;
  • ייעוץ בקשר עם שיקולי קניין רוחני בתחומי הביטחון וביטחון הפנים.